Over Alkaa

Het doel van Alkaa is mens en milieu zo goed mogelijk te beschermen tegen stof en damp. Alkaa levert advies, ontwerpt, installeert en onderhoudt installaties voor industriële afzuiging van stof en damp bij de bron. Dit zijn de werkplekken van mensen en open punten bij industriële processen. Laag- en middenvacuüm afzuiginstallaties worden toegepast voor bronafzuiging. Alkaa ontwerpt industriële hoogvacuüminstallaties als centraal stofzuigsysteem.

Is een stof of damp explosiegevaarlijk? Met onze ATEX-kennis ontwerpen wij een explosiebeveiligde installatie voor stofafzuiging of dampafzuiging volgens de geldende richtlijnen (ATEX 114 en ATEX 153). 

De afgezogen luchtstroom wordt naar de huidige stand van de techniek gefilterd. Hierdoor ontstaat een gezonder klimaat op werkplekken van mensen en wordt het milieu zo min mogelijk belast door maximale beperking van uitstoot van stoffen.

Waar het zinvol is ontwerpen we componenten zelf en produceren deze met onze eigen 3D-printers. Hiervoor gebruiken we bij voorkeur biologisch afbreekbare grondstoffen. 

Alkaa is in 2015 opgericht en heeft binnen het bedrijf zo'n 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van afzuiging en filtratie van (explosiegevaarlijke) stof en damp op industriële schaal.