Doelstelling

Het doel van Alkaa is mens en milieu zo goed mogelijk te beschermen tegen stof en damp. Alkaa levert advies, ontwerpt, installeert en onderhoudt installaties voor afzuiging van stof en damp bij de bron. Dit zijn de werkplekken van mensen en open punten bij industriële processen. Laag- en middenvacuüm afzuiginstallaties worden toegepast voor bronafzuiging. Alkaa ontwerpt industriële hoogvacuüminstallaties als centraal stofzuigsysteem.

De afgezogen luchtstroom wordt naar de huidige stand van de techniek gefilterd. Hierdoor ontstaat een gezonder klimaat op werkplekken van mensen en wordt het milieu zo min mogelijk belast door maximale beperking van uitstoot van stoffen en/of dampen.

Om dit alles te kunnen blijven bereiken heeft Alkaa het uitgangspunt gezond te zijn en te blijven om alle projecten naar volle tevredenheid van de gebruikers te voltooien.

Daarbij stellen we ons steeds de vraag: 'Voor wie doen we wat we doen'.